TEST polonais


Zaangażowanie Orange

Fale radiowe są elementem o podstawowym znaczeniu dla działalności Orange jako operatora sieci telekomunikacyjnej – bez nich nie działałaby ani nasza sieć, ani telefony, które dostarczamy. Jest to więc temat, wobec którego nie możemy pozostać obojętni.

aktualności