cuvinte pe care ar trebui să le cunoașteți


2G
Constituită din primele sisteme mobile digitale, 2G este a doua generație de tehnologii pentru telefonia mobilă. Principalele standarde 2G utilizate sunt GSM, IS-95 în principal pe continentul american și PDC folosit exclusiv în Japonia.

3G
3G desemnează a treia generație de standarde în telefonia mobilă, reprezentată în principal de standardele UMTS și CDMA2000. Aceasta este compusă din sisteme mobile digitale pentru voce și date, care suportă servicii de date pe bandă largă și permite debite mai eficiente și mai rapide decât generația precedentă.

4G
A patra generație de standarde în telefonia mobilă marchează apariția „debitului mobil foarte mare”, mult superior tehnologiei 3G. Standardul actual al 4G este Long Term Evolution (LTE) și LTE-Advanced.

amplitudine
Amplitudinea caracterizează dimensiunea oscilației unei unde, adică valoarea maximă (și minimă) pe care o poate atinge.

antenă
Antena radio este un dispozitiv care permite transmiterea sau primirea undelor electromagnetice.

bluetooth
Tehnologie radio la distanță mică; permite conectarea mai multor tipuri de aparate fără fir.

Celulă
Desemnează o zonă geografică acoperită de o antenă-releu. Dimensiunea celulelor poate ajunge de la câțiva zeci de metri până la zeci de kilometri.

câmp electromagnetic
De origine naturală sau artificială, câmpurile electromagnetice apar atunci când sarcinile electrice se află în mișcare. Acestea rezultă din combinația a două unde, una magnetică, iar cealaltă electrică, care se propagă cu viteza luminii. Undele electromagnetice sunt utilizate mai ales pentru transmiterea și primirea semnalelor provenite de la telefoanele mobile și de la antenele-releu ale acestora.

acoperire
Teritoriu pe care este disponibilă o rețea de telefonie mobilă specifică.

DAS
Indicele debitului de absorbție specific sau (DAS) măsoară nivelul expunerii corpului omenesc la undele radio, la nivel local sau global. În cazul unui telefon mobil, acesta măsoară nivelul maxim de expunere atunci când aparatul se află la ureche și funcționează la putere maximă. Acesta este exprimat în W/kg.

implementare
Acțiunea de a extinde o rețea mobilă.

dozimetrie
Determinarea, prin calculare sau măsurare, a expunerii la undele radio.

epidemiologie
Studiul frecvenței, repartizării geografice și a condițiilor de apariție a patologiilor.

expunere
Noțiune utilizată pentru descrierea cantității totale de energie a unui câmp electromagnetic primit într-un loc. Consultați și DAS.

femtocelulă
O femtocelulă reprezintă un punct de acces la telefonia mobilă, de putere scăzută, destinat furnizării unei acoperiri radio limitate și dedicate, adesea, utilizării rezidențiale sau comerciale.

frecvență
Numărul de oscilații sau vibrații identice ale unui fenomen periodic, într-o anumită unitate de timp. Unitatea de măsurare a frecvenței este hertz.

GSM
Standardul generației a doua (2G), cea mai cunoscută și cea mai răspândită în lume, pentru sistemele de telefonie mobilă. GSM înseamnă „Global System for Mobile communications”.

handover
Transfer (intercelular) al informațiilor (comunicare, localizare…) unui telefon mobil de la o celulă la alta.

hertz
Unitate de măsurare a frecvenței, a Sistemului internațional, egală cu o perioadă pe secundă. Simbolul acestei unități este Hz.

lungime de undă
Lungimea de undă reprezintă distanța parcursă de o undă în perioada în care separă două vârfuri succesive.

LTE
LTE sau „Long Term Evolution” reprezintă standardul celei de-a patra generații (4G) definită de consorțiul 3rd Generation Partnership Project (3GPP).

unde radio
O undă radio este o undă electromagnetică a cărei frecvență este cuprinsă în mod convențional între 9 kHz și 300 GHz.

OMS
Organizația Mondială a Sănătății este o instituție a Organizației Națiunilor Unite (ONU), specializată în aspectele legate de sănătatea publică.

radiofrecvențe
Consultați undele radio.

radiație ionizantă
O radiație ionizantă este o undă cu energie suficientă pentru ruperea atomilor sau a moleculelor (ionizare): UV, radiații X, radiații gamma.

Radiația neionizantă
O radiație neionizantă nu transportă suficientă energie electromagnetică pentru provocarea unui fenomen de ionizare. Printre aceste radiații se numără microundele, undele radio, undele infraroșii sau lumina vizibilă.

Spectrul electromagnetic
Desemnează gama de lungimi de unde pentru undele electromagnetice – de la cea mai lungă la cea mai scurtă. Partea cea mai joasă a spectrului, cu lungimi de undă importante, este neionizantă, în timp ce partea înaltă a spectrului, cu lungimi de undă foarte scurte, este ionizantă (radiații X, radiații gamma).

antenă-releu
Transmițătoare și receptoare radio cu o antenă, folosite pentru transmiterea și primirea vocii și datelor către și de la telefoanele mobile într-o celulă dată.

transfer intercelular
Consultați „handover”

UMTS
UMTS sau „Universal Mobile Telecommunications System” reprezintă unul dintre standardele care corespund generației a treia de telefoane mobile.

valoare-limită
Nivel maxim admisibil de expunere la undele radio, exprimat în W/kg.

wifi
Tehnologie fără fir, care permite conectarea mai multor echipamente între ele prin intermediul unui punct de acces la internet.