Întrebările voastre privind antenele


Antenele-releu au un impact asupra sănătății?
Fiind vorba despre antenele-releu de telefonie mobilă, expertiza internațională este convergentă și a hotărât că în starea actuală în care se află cunoștințele științifice și ținând cont de nivelurile slabe de expunere la câmpurile electromagnetice în jurul stațiilor de releu, nu s-a putut menține ipoteza unui risc pentru sănătatea populațiilor care locuiesc în apropierea acestor stații.

de ce se continuă montarea antenelor-releu?
O antenă-releu, în funcție de caracteristici, poate transmite simultan apeluri și date mobile. Pentru a răspunde solicitării tot mai mari privind aceste servicii care necesită în permanență fluxuri de date tot mai importante, operatorii trebuie să își adapteze în mod constant rețeaua (creșterea capacității și crearea unor noi tehnologii 4G/LTE care să faciliteze fluxul extrem de ridicat). Pentru anumite țări, aceste adaptări reprezintă o cerință de reglementare, autoritățile naționale de reglementare a telecomunicațiilor care le acordă operatorilor, în schimbul achiziționării de licențe, dreptul de a utiliza frecvențele.

de ce nu se reduc pragurile de expunere a publicului la câmpurile electromagnetice ale antenelor?
Pragurile în vigoare stabilite în planul internațional de ICNIRP se bazează pe informațiile științifice și sunt recomandate de OMS și Uniunea europeană. Expunerea la undele radio este un subiect științific și din domeniul sănătății. În prezent, nu există nicio dovadă științifică care să arate că alte praguri mai joase reprezintă un avantaj pentru sănătate. Dacă alte țări au ales alte praguri, totuși, nu există nicio dovadă că acest lucru ar fi redus expunerea publicului, arată un studiu al asociației GSMAOpen this document with ReadSpeaker docReader. De altfel, Eurobarometrul Comisiei Europene din 2010Open this document with ReadSpeaker docReader demonstrează că scăderea pragurilor în anumite țări nu a redus gradul de preocupare a populațiilor.

operatorii nu ar putea partaja aceleași antene pentru a reduce gradul de expunere? 
Din punct de vedere al expunerii, aceasta nu este o soluție satisfăcătoare la amplasamentele existente. Într-adevăr, regruparea antenelor din mai multe amplasamente existente spre unul singur nu implică reducerea nivelului de expunere, apare riscul de a provoca probleme de acoperire, ceea ce ar necesita construirea altor amplasamente, ar crește numărul de antene într-un anumit loc și ar necesita consolidarea și creșterea dimensiunii structurilor existente (piloni sau stâlpi pe terase).
Pentru noile amplasamente, regruparea antenelor permite reducerea numărului de locuri de amplasare a pilonilor, însă nu presupune reducerea nivelului de expunere.