aká veľká je dávka rádiových vĺn?


Keď rádiová vlna narazí na predmet, časť energie sa, rovnako ako v prípade svetla, odrazí, ďalšia sa prenesie a posledná sa absorbuje.
Tento jav sa týka aj tela mobilného používateľa a vzniká pri všetkých zariadeniach, ktoré generujú vlny. Nazývame to „špecifická miera absorpcie“ (SAP).

Od 100 kHz do 6 Ghz: zariadenia sa skúšajú v rámci špecifických limitov rýchlosti absorpcie (DAS), čím sa predchádza zahrievaniu tkanív. Väčšina vreckových a prenosných zariadení položených na seba alebo vedľa seba, napr. mobily, tablety či inteligentné hodinky, spadajú do tejto kategórie.

Ide o porovnávací ukazovateľ na meranie maximálnej povolenej miery vystavenia rádiovým vlnám. SAP sa rovná množstvu absorbovanej energie vzhľadom na množstvo látky. Výsledok merania sa vyjadruje vo wattoch na kilogram (W/kg).

dávka sa mení podľa podmienok
SAP mobilu je maximálna úroveň rádiového vlnenia, ktorému môže byť používateľ vystavený počas komunikácie. V súčasnosti sa uvádza v technických parametroch zariadenia.
Všetky mobilné telefóny kúpené v konvenčných distribučných kanáloch majú SAP nižšie než 2 W/kg, čo je najvyššia povolená hodnota lokálneho vystavenia v okolí hlavy a trupu. SAP musia výrobcovia zariadení uvádzať v informáciách o produkte.
Reálne vystavenie mobilného používateľa počas komunikácie je však v praxi oveľa nižšie ako uvedená hodnota SAP, lebo mobilné telefóny len zriedkavo používajú maximálny výkon. Reálne vystavenie tela sa v zásade líši podľa toho, aký veľký je výkon pri vysielaní: čím je vyšší, tým je vystavenie používateľa väčšie. Zvyšuje sa najmä vtedy, keď používateľ nemá dobré podmienky, nachádza sa napríklad na okraji pokrytého územia (napríklad ďaleko od základnej stanice), pod zemou alebo vo vlaku či v aute, ktoré sa pohybujú vysokou rýchlosťou.