kľúčová úloha vysielačov


Ležia v srdci mobilných sietí. Vysielače rozmiestnené po celom území udržujú neviditeľné spojenie, ktoré zabezpečuje komunikáciu medzi mobilnými používateľmi.
Sieť vysielačov používateľom umožňuje premiestniť sa bez toho, aby stratili niť, a vždy byť k dispozícii.

Antény v mobilných sieťach vysielajú a prijímajú rádiové vlnenie, ktoré sa prenáša cez určené územie. Televízia a rádio fungujú len vďaka vysielačom, a to isté platí to aj pre mobilné telefóny. Pri ich rozmiestnení sa berú do úvahy dva ciele: pokrytie najväčšieho možného geografického územia a udržanie dostatočnej hustoty vysielačov na to, aby dokázali spracovať komunikáciu v stanovenom čase.

Vzhľadom na spôsob, akým sa šíri rádiové vlnenie, sa antény zvyčajne umiestňujú vo vyšších polohách, napríklad na strechách budov alebo na vrcholoch stožiarov. Lúč vlnenia si možno predstaviť ako svetlo majákov na mori. Na zem dopadá až vo vzdialenosti 50 až 200 metrov od antény v závislosti od toho, v akej výške sa anténa nachádza. Čím je vzdialenejšia, tým nižšia je intenzita lúča.

typy antén
Na viacerých miestach územia operátori rozmiestňujú rozličné typy vysielačov s výkonom od niekoľkých miliwattov do niekoľkých desiatok wattov.

  • Vo veľkých bunkách sa zvyčajne používajú panelové antény. Umožňujú sprostredkovanie veľkého množstva súčasne prebiehajúcej komunikácie, ale vysielajú len v rozmedzí 120°. Na sťažňoch a strechách budov sú teda tri antény, aby sa komunikácia mohla prenášať v rozmedzí 360°.
  • Všesmerové antény sú určené skôr pre malé bunky a umiestňujú sa na fasády budov či vo verejných priestranstvách, kde sa pohybuje veľa ľudí a uskutočňuje veľa mobilnej komunikácie (stanice, letiská, nákupné centrá…). Ako naznačuje už ich názov, vysielajú všetkými smermi.

 

  • Masívne antény MIMO – Multi-Input Multi-Output umožňujú prístup k širokofrekvenčným pásmam, čím zabezpečujú veľmi rýchle pripojenie. Ich „šikovná“ technológia bude schopná smerovať zväzky k mnohým mobilným terminálom vďaka multifokálnej štruktúre. Z tohto hľadiska dokážu lepšie nasmerovať signál k používateľovi a naviesť ho za čo najlepším signálom tak, aby sa pohyboval ako herec v žiare reflektorov.

Umožňujú najmä:

    • obmedziť elektrickú spotrebu,
    • prijať väčší počet používateľov a zvýšiť rýchlosť,
    • výrazne zlepšiť kvalitu signálu smerom k používateľovi a zároveň znížiť nadmerné emisie v jeho okolí

 

  • Posledným typom sú interiérové antény s výkonom niekoľkých miliwattov a dosahom niekoľkých metrov, ktoré možno umiestniť na steny a plafóny. Slúžia ako mobilný vysielač alebo prístupový bod siete Wi-Fi v interiéri alebo v okolí verejných budov (hotelov, kancelárií, staníc…).

Ak chcete zistiť, kde sú vysielače umiestnené, najjednoduchším spôsobom je kontaktovať operátorov, ktorí ich používajú. V niektorých krajinách však úrady vedú aktualizované mapy vysielačov priamo dostupné pre verejnosť.