pokrytie a kvalita


Rozšírením mobilnej komunikácie sa z mobilných sietí vo viacerých krajinách stalo strategické odvetvie ekonomiky. Preto je ich rozmiestnenie predmetom verejnej politiky a prijímajú sa predpisy na zabezpečenie prístupu k mobilným službám pre všetkých používateľov.

Podmienky na rozmiestnenie mobilných sietí sa v jednotlivých krajinách významne líšia, či už v súvislosti s povoleniami od úradov, množstvom a hustotou obyvateľstva, územím, ktoré treba pokryť, alebo typom poskytovaných služieb.

výzvy pri rozmiestňovaní
Na základe týchto obmedzení musia operátori optimalizovať rozmiestnenie svojej siete s ohľadom na viaceré parametre. Natáčanie antén musí byť dostatočne veľké na to, aby slúžili čo najväčšiemu počtu potenciálnych používateľov. Treba myslieť aj na to, ako sa vyhnúť prekážkam rádiového vlnenia, napríklad na zmeny prírodného reliéfu, materiály, ktoré zastavujú alebo zoslabujú signál, tunely…
Nakoniec treba rozmiestniť toľko antén, koľko bude postačovať na splnenie potrieb a zvládnutie maximálneho možného počtu volaní pri optimálnej kvalite signálu. Práve preto sú bunky vo vidieckych oblastiach zvyčajne veľmi veľké a v mestských oblastiach, kde sa koncentruje obyvateľstvo i mobilný prenos, sú oveľa menšie.

V mestských oblastiach s nízkym pokrytím pridávame malé antény (napr. na autobusových zastávkach). Ide o menšie rádiové zariadenia, ktoré môžu dopĺňať väčšie rádiové zariadenia. Ich účelom je zlepšenie pokrytia, zvýšenie kapacity bezdrôtovej siete, podpora nových služieb a používateľského prostredia.

Poskytujú dobré pokrytie oblastí a znižujú mieru vystavenia používateľov v blízkosti prístupových bodov prostredníctvom zníženia prenosového výkonu mobilných telefónov.

vzdialiť vysielače? na prvý pohľad dobrý nápad, ale…
Umiestnenie vysielačov v blízkosti používateľov umožňuje kvalitnú komunikáciu už pri slabom výkone. Ak ich oddialime, je potrebné zväčšiť:

  • výšku stožiarov, aby boli pokryté väčšie oblasti, čo sťažuje umiestňovanie antén v teréne;
  • výkon antén, aby bolo možné komunikovať s používateľmi ďalej od centra bunky;
  • výkon mobilných telefónov, aby bolo možné zabezpečiť spätné spojenie so vzdialenejšou anténou.