Orange sa zaujíma

Rádiové vlny ležia v samotnom srdci našej činnosti telekomunikačného operátora. Nami poskytované siete a zariadenia by bez nich nemohli fungovať. Pre spoločnosť Orange sú preto nevyhnutnou témou.

aktuality

Vplývajú základné stanice na zdravie? V otázke žiarenia z antén v základných staniciach sa svetová odborná verejnosť zhoduje na tom, že vzhľadom na aktuálny stav vedeckého poznania a nízku úroveň vystavenia elektromagnetickým […]

Ohrozujú zariadenia WiFi naše zdravie? Svetová zdravotnícka organizácia ( WHO), Agentúra pre ochranu zdravia ( Health Protection Agency) v Spojenom kráľovstve a Ministerstvo zdravotníctva Kanady ( Health Canada) naznačujú, že vzhľadom […]