Zaangażowanie Orange

Fale radiowe są elementem o podstawowym znaczeniu dla działalności Orange jako operatora sieci telekomunikacyjnej – bez nich nie działałaby ani nasza sieć, ani telefony, które dostarczamy. Jest to więc temat, wobec którego nie możemy pozostać obojętni.

aktualności

czy anteny mają wpływ na zdrowie?Międzynarodowi eksperci twierdzą, że obecny stan wiedzy naukowej oraz niewielki poziom ekspozycji na działanie pól elektromagnetycznych w obrębie anten wyklucza ryzyko dla zdrowia […]

czy urządzenia Wi-Fi stwarzają ryzyko dla zdrowia?Według Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO), brytyjskiej Agencji Ochrony Zdrowia ( HPA) oraz organizacji Health Canada, biorąc pod uwagę bardzo niskie poziomy […]

czy korzystanie z telefonu komórkowego stanowi ryzyko dla zdrowia? W czasie ostatnich dwudziestu lat telefony komórkowe zostały poddane ponad 1000 badań naukowych. Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO) oraz […]