Swoiste tempo pochłaniania energii (SAR)


Współczynnik SAR (swoiste tempo pochłaniania energii) urządzeń mobilnych (telefony komórkowe, tablety, urządzenia IoT) określa maksymalny poziom ekspozycji użytkownika na fale radiowe.
  • najlepsze praktyki