fale w środowisku pracy


Fale radiowe wykorzystywane w telekomunikacji stanowią część środowiska pracy człowieka. Wi-Fi, telefony bezprzewodowe DECT, Bluetooth oraz nadajniki znajdujące się w zakładach (lub w ich pobliżu) są głównym źródłem ekspozycji pracowników na fale. Ponadto dla lepszej łączności wewnątrz budynków można również montować niewielkie anteny pomocnicze. 

Te różne rozwiązania są zgodne z przepisami wykonawczymi oraz regulacjami dotyczącymi kwestii zdrowotnych, stosowanymi w sektorze prywatnym i publicznym, dzięki czemu ekspozycja pracowników jest we Francji zgodna z Kodeksem pracy.
Pracownicy techniczni (pomijając personel operatorów sieci telekomunikacyjnych), czyli dekarze, serwisanci wind, osoby myjące okna wielkopowierzchniowe itp., są traktowani jak reszta społeczeństwa, co znaczy, że podlegają oni ogólnym normom bezpieczeństwa.

Pracownicy techniczni operatorów i ich podwykonawcy, którzy pracują bezpośrednio z antenami i wyposażeniem sieci, lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, powinni przestrzegać specjalnych wytycznych w sprawie bezpieczeństwa. Chodzi tu o szczególne wymogi regulacyjne dotyczące pracowników, którzy powinni stosować się do „zaleceń” Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), uznawanych przez Światową Organizację Zdrowia. Ten personel korzysta z odpowiednich informacji, szkoleń, wytycznych i środków ochronnych.