novinky v oblasti vedy a regulácie

  1. počas konferencie BioEM2018, ktorá sa konala v Slovinsku dňa 26. júna 2018, predstavila Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizačným žiarením (ICNIRP) revidované smernice o expozícii rádiofrekvenčnému žiareniu, ktoré […]