novinky v oblasti vedy a regulácie

  1. National health authorities in many countries that are currently deploying 5G, England, Australia, USA, Germany, Switzerland, Ireland, Austria, Canada, Malaysia, Netherlands, etc. have already produced opinions and reports […]

  2. počas konferencie BioEM2018, ktorá sa konala v Slovinsku dňa 26. júna 2018, predstavila Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizačným žiarením (ICNIRP) revidované smernice o expozícii rádiofrekvenčnému žiareniu, ktoré […]