„Za šírenie ochorenia COVID-19 môže 5G“


„Za šírenie ochorenia COVID-19 môže 5G“

Medzi 5G a ochorením COVID-19 neexistuje žiadna súvislosť. Koronavírus je vírus, ktorý sa prenáša z človeka na človeka prostredníctvom kvapôčok, ktoré vznikajú pri kýchaní, kašľaní alebo vydychovaní. 5G je nová generácia technológie mobilných sietí, ktorá sa prenáša cez neionizujúce rádiové vlny. Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že je 5G pre ľudské zdravie škodlivé. Prepuknutie koronavírusu v čínskom meste Wu-chan nemá s 5G žiadnu spojitosť a jeho pôvod sa pripisuje veľkoobchodnému trhu s morskými plodmi.

Zdroje: