Vaše otázky o vlnení v domácnosti


Ohrozujú zariadenia WiFi naše zdravie?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Agentúra pre ochranu zdravia ( Health Protection Agency) v Spojenom kráľovstve a Ministerstvo zdravotníctva Kanady ( Health Canada) naznačujú, že vzhľadom na veľmi nízku úroveň vystavenia a na doterajšie výsledky výskumov neexistuje žiaden vedecký dôkaz, ktorý by potvrdzoval potenciálne zdraviu škodlivé vplyvy bezdrôtových sietí vrátane sietí WiFi.

 

Môžeme sieť WiFi prirovnať k mikrovlnným rúram, keďže obe používajú frekvenciu 2,4 GHz?

Nie. Frekvencia 2,4 GHz je jednou z frekvencií v pásme ISM (priemysel, veda a zdravotníctvo), ktorá sa používa v mnohých domácich elektronických zariadeniach, zdravotníckych zariadeniach a v telekomunikáciách (WiFi, Bluetooth…). Zariadenia WiFi vysielajú pri výkone, ktorý je približne 10 000-krát nižší ako výkon mikrovlných rúr. Je preto nemožné, aby mali zariadenia WiFi na ľudské telo rovnaký vplyv ako mikrovlnné rúry.

 

Čo je WiFi?

WiFi (wireless fidelity) je rádiová telekomunikačná technológia umožňujúca vytváranie lokálnych širokopásmových bezdrôtových sietí (od 6 do 25 Mb/s). V interiéri má sieť WiFi dosah 20 až 50 metrov a v exteriéri 100 metrov. Počítače, tlačiarne, telefóny, herné konzoly atď., ktoré majú funkciu WiFi, sú vybavené vysielačom/prijímačom rádiového vlnenia s veľmi nízkym výkonom, ktorý je v súčasnosti nižší ako 0,1 wattu. WiFi sa používa najmä na prístup k širokopásmovému internetu. Zariadenia s funkciou WiFi sú teda bezdrôtovo pripojené k routeru alebo k terminálu na verejných miestach: stanica, reštaurácia, park, letisko…

Technológia WiFi v súčasnosti funguje v rámci viacerých štandardov a frekvenčných pásem. Pre WiFi sú povolené 2 frekvenčné pásma 2,4 GHz a 5 GHz a najčastejšie používané štandardy poskytujú rýchlosť od 11 do 54 Mbit/s.

Najrozšírenejším je frekvenčné pásmo 2,4 GHz a nastáva rozmach pásma 5 GHz.

Najnovšia generácia routera distribuovaného spoločnosťou Orange (livebox play) používa obe frekvenčné šírky súčasne, čo umožňuje naplno využiť zariadenia, ktoré sú na to vybavené.

 

Vysiela zariadenie WiFi stále?

Nie. Zariadenie WiFi počas prijímania alebo odosielania obsahu pravidelne vysiela veľmi slabé signály s veľmi krátkym trvaním. Trvanie vysielania sa líši v závislosti od sťahovaného obsahu (iné je napríklad pri otváraní webovej stránky a pri vysielaní filmu).

 

Poskytujú zdravotnícke úrady pokyny na inštaláciu alebo používanie zariadení WiFi? Vzťahujú sa na tieto zariadenia špecifické povinnosti?

Vzhľadom na slabý výkon zariadení WiFi zdravotnícke úrady neurčujú žiadne špecifické pokyny.

Pokiaľ ide o predpisy, rozlišujeme dve kategórie zariadení WiFi:

  • zariadenia, ktorých používateľ je s nimi v priamom kontakte alebo v ich tesnej blízkosti, napríklad počítače, telefóny, herné konzoly atď., ktoré musia mať hodnotu SAR nižšiu než 2 W/kg;
  • prístupové body, napríklad domáce routery a verejné terminály, ktoré sú spravidla od ľudí ďalej a majú maximálnu hranicu vystavenia na úrovni 61 V/m. Túto hranicu, ako aj hranice pre všetky rádiové vysielače (rádio, televízor, mobilný telefón…) odporúča komisia  ICNIRP aj Európska únia.

 

Je vystavenie v prípade bezdrôtových telefónov DECT rovnaké ako pri mobilných telefónoch?

DECT je najbežnejším typom bezdrôtového telefónu používaného v našich domácnostiach. Používa frekvenčné pásmo od 1 880 MHz do 1 900 MHz. Môže mať dosah až 300 m.
Priemerný výkon pri vysielaní zo slúchadla je 10 mW, čo je približne päťnásobne menej, ako zaznamenávame pri mobiloch, ktoré fungujú v sieti 2G.
V rámci vedeckých štúdií bola nameraná hodnota SAR slúchadiel telefónov DECT od 0,1 do 0,01 W/kg, čo je zhruba dvadsaťnásobne menej, ako stanovujú odporúčané limity komisieICNIRP, teda menej než 2 W/kg.

 

Zvyšuje používanie WiFi routera ako tzv. verejného hot spotu, ktorý umožňuje zdieľanie medzi viacerými internetovými pripojeniami, vystavenie používateľov a osôb v ich blízkosti?

Na zdieľanie internetových pripojení prostredníctvom domáceho WiFi routera od jedného operátora, je potrebné splniť dve základné požiadavky: linky ADSL so správnou rýchlosťou a nastavenie WiFi routera na tzv. otvorený režim.

Vystavenie osôb sa nelíši a ostáva veľmi nízke, či už WiFi router používame v „zatvorenom“ režime, môže ho teda používať len zákazník, ktorý ho nainštaloval, alebo v „otvorenom“ režime, ktorý umožňuje používanie všetkým ostatným klientom toho istého operátora. Niekoľko desiatok centimetrov od routera začína byť vystavenie rádiovému vlneniu (rádio, televízor, mobilné telefóny, súkromné siete) zanedbateľné.