Novinky


  1. „Za šírenie ochorenia COVID-19 môže 5G“ Medzi 5G a ochorením COVID-19 neexistuje žiadna súvislosť. Koronavírus je vírus, ktorý sa prenáša z človeka na človeka prostredníctvom kvapôčok, ktoré vznikajú […]

  2. National health authorities in many countries that are currently deploying 5G, England, Australia, USA, Germany, Switzerland, Ireland, Austria, Canada, Malaysia, Netherlands, etc. have already produced opinions and reports […]

  3. počas konferencie BioEM2018, ktorá sa konala v Slovinsku dňa 26. júna 2018, predstavila Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizačným žiarením (ICNIRP) revidované smernice o expozícii rádiofrekvenčnému žiareniu, ktoré […]