Actualités SK


  1. National health authorities in many countries that are currently deploying 5G, England, Australia, USA, Germany, Switzerland, Ireland, Austria, Canada, Malaysia, Netherlands, etc. have already produced opinions and reports […]

  2. počas konferencie BioEM2018, ktorá sa konala v Slovinsku dňa 26. júna 2018, predstavila Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizačným žiarením (ICNIRP) revidované smernice o expozícii rádiofrekvenčnému žiareniu, ktoré […]