Elektrosenzitívnej žene bol priznaný príspevok pre zdravotne postihnuté osoby – 15. septembra


Súd prvého stupňa priznal príspevok pre dospelé osoby so zdravotným postihnutím žene, u ktorej sa objavil syndróm elektromagnetickej hypersenzitivity

Rozhodnutie Súdu pre spory týkajúce sa pracovnej neschopnosti (TCI) v Toulouse bolo vydané 8. júla 2015 v prospech Marine Richardovej v súvislosti s jej žiadosťou o priznanie príspevku pre plnoleté osoby so zdravotným postihnutím (AAH) od Okresného domu pre osoby so zdravotným postihnutím v Ariège (MDPH 09). Toto rozhodnutie týkajúce sa sporu jednotlivca o sociálnom zabezpečení si žiada niekoľko spresnení.