Aktualności z Francji na temat osób nadwrażliwych na pola elektromagnetyczne


zasiłek dla niepełnosprawnych przyznany osobie cierpiącej na tę nadwrażliwość

Sąd pierwszej instancji przyznał zasiłek AAH dla niepełnosprawnych dorosłych osobie, która twierdzi, że cierpi na syndrom nadwrażliwości na fale elektromagnetyczne

8 lipca 2015 roku Sąd ds. sporów o niezdolność do pracy w Tuluzie (TCI) wydał orzeczenia korzystne dla Pani Marine Richard, która wniosła o przyznanie jej zasiłku AAH dla niepełnosprawnych osób dorosłych przez Departamentalny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych w Ariège (MDPH 09). To orzeczenie w sporze osoby prywatnej z organem ds. opieki społecznej wymaga doprecyzowania.