Opinia niderlandzkiej Rady Zdrowia w sprawie technologii 5G (2020/09/02)


Brak dowodów na to, że technologia 5G może być szkodliwa; konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań

W opinii niderlandzkiej Rady Zdrowia wdrażanie technologii 5G w pasmach niskich częstotliwości do 3,5 GHz nie stanowi problemu i nie ma powodu, aby zaprzestać jego wdrażania w tym zakresie częstotliwości. Zakres ten jest od wielu lat stosowany w starszych technologiach telekomunikacyjnych (2G, 3G) lub wi-fi. Rada zaleca, aby poziomy ekspozycji były na tyle niskie, na ile jest to racjonalnie osiągalne.

Zaleca jednak przeprowadzenie dalszych badań dotyczących wysokiego pasma 26 GHz. Nic nie wskazuje na to, że pasmo to jest bardziej niebezpieczne, ale nie przeprowadzono jeszcze wystarczających badań, które dałyby zielone światło temu spektrum.

Ponadto Rada zaleca przeprowadzenie w przyszłości dalszych badań dotyczących wpływu technologii 5G na nowotwory, zmniejszoną płodność, ciążę, wady wrodzone i inne zagrożenia wynikające z narażenia na promieniowanie.

Streszczenie raportu w języku angielskim: https://www.healthcouncil.nl/latest/news/2020/09/02/no-proof-that-5g-can-be-harmful-more-research-necessary