Europa – Przewodniczący Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) powiedział w czasie konferencji, że „działanie sieci 5G nie będzie powodować uszczerbku na zdrowiu


W dniu 2 lipca ICNIRP i WHO zabrały głos w sprawie technologii 5G podczas konferencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)

Podczas europejskiego sympozjum Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) zorganizowano sesję poświęconą sieciom 5G oraz polu elektromagnetycznemu (EMF). Światowa Organizacja Zdrowia wyjaśniła, że wiedza dotycząca istniejących technologii odnosi się również do sieci 5G, ale jednocześnie zaleciła dalsze badania nad falami milimetrowymi. Przewodniczący ICNIRP stwierdził, że „możemy korzystać z infrastruktury 5G bez żadnego ryzyka dla zdrowia”.

Dr Rodney Croft, przewodniczący ICNIRP:
Dr Rodney Croft omówił uaktualnione wytyczne ICNIRP i odniósł się bezpośrednio do kilku krytycznych uwag. Omawiając kwestie „bezpieczeństwa” stwierdził, że „Jako społeczeństwo mamy szczęście, ponieważ możemy korzystać z infrastruktury 5G bez żadnego ryzyka dla zdrowia. Choć media mogą sugerować co innego, nauka nie pozostawia wątpliwości”.

Dr Emilie van Deventer, kierowniczka projektu EMF, WHO:
Emilie van Deventer opisał pokrótce działania WHO i udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu sieci 5G na zdrowie. Zauważył, że „kraje, w których wprowadzono ograniczenia zapobiegawcze (znacznie poniżej przyjętych standardów), mogą napotkać trudności we wdrażaniu technologii 5G”. Podsumowując:
„• Technologia 5G jest efektem stopniowego rozszerzania pasma bezprzewodowego, a wiedza płynąca z użytkowania aktualnych i wcześniejszych rozwiązań bezprzewodowych ma zastosowanie także w tym przypadku.
• Zastosowanie fal radiowych nie jest niczym nowym, ale sieci 5G zwiększą kontakt społeczeństwa (i pracowników) z tymi falami.
• Istnieją podstawy do dalszych badań nad potencjalnym wpływem częstotliwości fal radiowych na skórę i oczy”.

Prezentacje wygłoszone podczas sesji „Pola elektromagnetyczne i wdrożenie technologii 5G”