Raport rządu francuskiego dotyczący wdrażania sieci 5G: aspekty techniczne i zdrowotne


Upubliczniony dziś raport opiera się na wynikach dużej liczby przeprowadzonych badań i szerokiej wiedzy naukowej, zwłaszcza w ujęciu międzynarodowym. Badania prowadzono w 26 krajach porównywalnych do Francji, z których 21 już uruchomiło sieć 5G. W badaniu porównawczym o zasięgu międzynarodowym, dotyczącym oceny wpływu 5G na zdrowie w różnych badanych krajach wypowiadające się odpowiednie organy ds. zdrowia uznają, że wpływ sieci 5G na zdrowie nie ujawnia się, o ile przestrzegane są aktualnie obowiązujące dopuszczalne wartości narażenia. Organy te wzywają jednak do kontynuowania badań, zwłaszcza nad tzw. milimetrowymi pasmami częstotliwości, a szczególnie o częstotliwości 26 GHz, które w najbliższej perspektywie nie będą stosowane we Francji. (Przypomnijmy, że trwająca procedura koncesjonowania pasm we Francji dotyczy wyłącznie pasma 3,4–3,8 GHz).

Oprócz powyższego raport wyraźnie wskazuje także, że Francja posiada solidne mechanizmy kontroli narażenia na fale, zwłaszcza w porównaniu z praktyką innych państw.