vlny všade naokolo


Kde všade sme vystavení elektromagnetickému vlneniu? V skutočnosti tak trochu všade a rôznymi spôsobmi. Rádiofrekvencie sa vyskytujú vo všetkom od bezdrôtových telefónov po elektrické varné dosky, pričom prechádzajú okolo infračervených vĺn, vďaka ktorým fungujú diaľkové ovládače…

Technologický pokrok na jednej strane a zmena nášho konania, činností a každodenných zvyklostí na strane druhej vedú k vzniku nových elektromagnetických polí, ktorým sme vystavení aj u nás doma.

Určité typy žiarenia prichádzajú zvonku – napríklad z vysielačov, rádiových vysielačov či televíznych vysielačov – väčšina však vzniká v elektrických a elektronických spotrebičoch, ktoré dennodenne používa každý z nás.

skúsenosti z niekoľkých desaťročí

Aj keď sa vystavenie vlneniu z rôznych zdrojov sčítava, jeho celková úroveň je vo všeobecnosti extrémne nízka a upravená medzinárodnými normami (ICNIRP). Sila vysielania sa navyše veľmi rýchlo znižuje, keď sa vzďaľujeme od jeho zdrojov. Elektromagnetické polia nás obklopujú každý deň, či už doma, v kancelárii alebo na ulici… Trvá to už celé desaťročia. Použitie elektromagnetického vlnenia sa v súčasnosti síce znásobuje, no nepreukázali sa jeho negatívne dôsledky, pokiaľ je jeho hodnota pod úrovňou stanovenou v medzinárodných smerniciach.