„Pravda alebo lož“


„Dokument pochádzajúci od Švajčiarskeho združenie telekomunikácií, ASUT“

Nepravdivá informácia

 

Overenie skutočností

 

„Za šírenie ochorenia COVID-19 môže 5G“

Medzi 5G a ochorením COVID-19 neexistuje žiadna súvislosť. Koronavírus je vírus, ktorý sa prenáša z človeka na človeka prostredníctvom kvapôčok, ktoré vznikajú pri kýchaní, kašľaní alebo vydychovaní. 5G je nová generácia technológie mobilných sietí, ktorá sa prenáša cez neionizujúce rádiové vlny. Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že je 5G pre ľudské zdravie škodlivé. Prepuknutie koronavírusu v čínskom meste Wu-chan nemá s 5G žiadnu spojitosť a jeho pôvod sa pripisuje veľkoobchodnému trhu s morskými plodmi.

Zdroj (En):

Stromy sa stínajú kvôli tomu, že blokujú signál 5G siete a okrem toho je potrebný priestor na nové vysielacie antény.“

Stromy, budovy, vozidlá či dokonca zrážky môžu ovplyvňovať šírenie signálu 5G. To sa však zohľadňuje pri plánovaní telefónnych zariadení. Preto nie je pravdou, že stromy sa stínajú kvôli 5G sieti.

Zdroj (En): https://fullfact.org/online/trees-not-chopped-down-for-5g/

„Ak sa budete nachádzať pod lúčom antény 5G, môže to mať negatívny vplyv na vaše zdravie. Deti sú obzvlášť citlivé, pretože ich lebka je tenšia a radiácia cez ne môže prenikať hlbšie ako v prípade dospelých.“

 

Na základe viac ako 30-ročných vedomostí vedcov nebol preukázaný žiaden negatívny vplyv na zdraví človeka pochádzajúci z antén v prípade, ak sú ich limitné hodnoty dodržané.

Zdroj (En): FOEN

 „5G ovplyvňuje prietok krvi v mozgu a kvalitu spermií, narúša genetické informácie a spôsobuje oxidačný stres alebo smrť buniek.“

 

Jediný škodlivý účinok, ktorý bol v rámci mobilného žiarenia preukázaný, je prehriatie tkanív. Limitné hodnoty mobilných telefónov zabraňujú vzniku takýchto tepelných účinkov, najmä u citlivých ľudí.

Zdroj (En): FOEN

 „Stovky vtákov v Holandsku zahynuli počas testovania 5G siete v dôsledku vysokej frekvencie žiarenia 5G.“

 

V danom období nebol v Haagu vykonávaný žiaden test 5G siete.
V období október-november 2018 naozaj uhynuli stovky škorcov v Huygenspark v Haagu.
Príčina smrti: vtáky okrem pokrmového zrna zjedli aj jedovaté tŕne tisov.

Zdroj (En) : Huygenspark: ban on dogs lifted

„5G je karcinogén.“

 

5G sieť, ktorá sa v najbližších rokoch bude používať, sa svojou technológiou a biologickou účinnosťou veľmi nelíši od 4G (LTE).
Podľa informácií, ktorými veda aktuálne disponuje, nie je možné stanoviť vzťah medzi žiarením z mobilného telefónnu a prípadnými zdravotnými ťažkosťami.

Údaje, ktoré o rakovine máme k dispozícii, sú stále neisté.
Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (International Agency for Research on Cancer, IARC) preto z opatrnosti kvalifikovala žiarenie z mobilných telefónov ako „možný karcinogén“ rovnako ako to bolo v prípade kávy a výparov z asfaltu (teda nie je karcinogénny alebo potenciálne karcinogénny, čo je o dve klasifikácie vyššie).

90 % jednotlivých žiarení pochádza z mobilných telefónov.

Zdroj (En): Is UK 5G Mobile Dangerous to Human Health? A Fact Check

 „5G zabíja včely.“

 

Jean-Daniel Charrière, vedecký pracovník Agroscope, kompetenčného centra konfederácie pre poľnohospodársky výskum: „Žiadna z doteraz vykonaných štúdií v tejto veci, nestanovila, že by elektromagnetické znečistenie včelám škodilo.“

 „Verejné výzvy, napr. 5gspaceappeal.org, uvádzajú,že technológia 5G je úplne nová a viac škodlivá ako 4G. Ľudia citliví na elektromagnetické vlny sú podľa tejto výzvy najviac postihnutí.“

 

Znepokojenia, ktoré sú v týchto výzvach, petíciách a pod. vyjadrené, sa týkajú milimetrových vĺn a rozsahu frekvencie od 26 GHz do 300 GHz. Po udelení koncesií v Európe tieto frekvencie nie sú prítomné a aktuálne nie sú dostupné pre mobilnú technológiu 5G.

5G frekvencie priradené aktuálne v Európe majú veľmi podobné vlastnosti ako mobilné technológie používané posledných 30 rokov a pokrývajú rozsah frekvencie od 700 MHz do 3,8 GHz. Niektoré novo pridelené frekvencie boli predtým použité na rozhlasové a TV vysielanie. Preto sa neočakáva žiadna výrazná zmena v rámci expozície radiácii.

Existuje množstvo štúdií týkajúcich sa elektromagnetickej citlivosti. Dvojito zaslepené štúdie vykonávané v laboratóriách neumožnili preukázať, že by radiácia z mobilných telefónov mala vplyv na človeka

Zdroje (En):

„5G je zbytočná. 4G bohato postačuje.“

 

5G umožňuje riešiť problémy s kapacitou mobilných sietí, ktoré aktuálne používanú 4G. Okrem toho je 5G kapitálom pre prechod na digitálne technológie a inovácie v Európe.

Okrem výkonnej mobilnej komunikácie 5G umožní používanie viacerých nových technológií, ako domáca automatizácia (IoT), zdravotné aplikácie (eHealth), aplikácie na spracovanie obrazu (Virtual Reality, Augmented Reality) alebo inteligentné riadenie dopravy.

Zdroje (En): ComCom 9 nov. 2017 a 8. feb. 2019

 „5G spotrebuje veľa energie a nepriaznivo ovplyvňuje prostredie.“

 

5G je oveľa účinnejšia ako predchádzajúce technológie. Na prenos rovnakého množstva údajov si 5G vyžaduje menej energie ako napríklad 4G.

5G zároveň umožňuje rýchlejší prenos venovaný senzorom a ovládacím prvkom, a teda lepšiu komunikáciu medzi zariadeniami a lepšie riadenie energie vynaloženej v týchto komunikácií.
5G takto môže prispievať k dosiahnutiu environmentálnych a klimatických cieľov

Zdroje (En):