întrebările voastre privind undele radio și sănătate


întrebările voastre privind undele radio și sănătate

stațiile de bază au un impact asupra sănătății?

Fiind vorba despre undele antenelor stațiilor de bază, expertiza internațională este convergentă și a hotărât că în starea actuală în care se află cunoștințele științifice și ținând cont de nivelurile slabe de expunere la câmpurile electromagnetice în jurul stațiilor de bază, nu s-a putut menține ipoteza unui risc pentru sănătatea populațiilor care locuiesc în apropierea acestor stații.

utilizarea telefonului mobil prezintă un risc pentru sănătate?

De 20 de ani, telefoanele mobile au fost în centrul atenției în peste 1000 de studii științifice. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și grupurile formate din experți în domeniul sănătății au analizat toate aceste studii științifice. În luna mai 2011, Centrul Internațional de Cercetare a Cancerului (CIRC) a clasificat câmpurile electromagnetice de radiofrecvență ca fiind „posibil cancerigene pentru om”. În iunie 2011, reamintind clasamentul CIRC, OMS a conchis următoarele în memorandumul său cu nr. 193 „Câmpurile electromagnetice și sănătatea publică: telefoanele mobile”: „Până în prezent, nu a fost stabilit niciodată faptul că telefonul mobil poate avea un efect dăunător asupra sănătății.” Acest lucru se aplică tuturor telefoanelor mobile și fără fir, GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), 5G, DECT și Wifi. În așteptarea rezultatelor studiilor aflate în desfășurare, OMS și grupurile de experți din domeniul sănătății însoțesc această concluzie cu recomandări foarte ușor de aplicat pentru limitarea expunerii la undele radio, precum efectuarea apelurilor folosind un kit hands-free sau în zone în care recepția este de bună calitate.

dacă nu există niciun „efect dăunător asupra sănătății”, de ce continuă realizarea studiilor de cercetare?

OMS și grupurile de experți recomandă continuarea studiilor de cercetare privind telefoanele mobile din trei motive. În primul rând, deoarece aceștia sunt de părere că reducerea realizată de 15 ani nu este suficientă. Apoi, deoarece anumite studii au indicat un risc asupra sănătății, însă având o anvergură mai redusă și posibile erori metodologice nu permit stabilirea unei concluzii definitive. Și în ultimul rând, deoarece mecanismele de acționare a undelor electromagnetice asupra ființelor vii necesită aprofundare.

utilizarea telefonului mobil prezintă vreun risc pentru o femeie gravidă?

Limitele de expunere a publicului la echipamentele fără fir au fost stabilite de către Comisia internațională de protecție împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP), organism recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății, din care fac parte oameni de știință și medici. Pe baza tuturor publicațiilor existente, aceștia au luat în considerare efectele nedorite (de exemplu, o creștere a temperaturii corpului cu peste un grad Celsius). S-a aplicat un factor de siguranță de 50 începând de la pragul la care apar primele efecte care afectează sănătatea. Valorile-limită de expunere, includ acest factor de siguranță care ia în considerare posibilele sensibilități particulare ale populației. Cu toate acestea, din motive de siguranță pentru copilul care urmează să se nască, anumite autorități naționale din domeniul sănătății recomandă menținerea la distanță a telefonului mobil față de burtă.

echipamentele wifi prezintă un risc asupra sănătății?

Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Agenția de Protecție a Sănătății (Health Protection Agency) din Regatul Unit și Santé Canada indică faptul că, având în vedere nivelurile de expunere foarte reduse și rezultatele studiilor de cercetare obținute până în prezent, nu există niciun element științific care să demonstreze și să confirme eventualele efecte negative asupra sănătății în ceea ce privește rețelele fără fir din care fac parte rețelele wifi.

punctele de acces („router”, hotspoturi Wifi publice, femto…) prezintă un risc asupra sănătății?

Aceste echipamente, care permit o îmbunătățire a acoperirii rețelelor, sunt echipamente nu au o capacitate foarte mare de ordinul a câtorva zeci de miliwați (mW). Conform memorandumului OMS nr. 304 publicat în luna mai a anului 2006: „nu există niciun element științific care să demonstreze și să confirme posibilele efecte negative ale stațiilor de bază și ale rețelelor fără fir asupra sănătății.”

există recomandări aferente utilizării altor echipamente decât cele ale dispozitivului meu mobil, precum modem 3G, hotspoturi etc.?

În ceea ce privește echipamentele care pot fi utilizate în apropierea corpului, recomandările de utilizare și cerințele în materie de securitate sunt aceleași care se aplică pentru telefoanele mobile. În orice caz, trebuie să consultați instrucțiunile producătorului.