Întrebările voastre privind dispozitivele mobile


utilizarea telefonului mobil prezintă un risc pentru sănătate?
De 20 de ani, telefoanele mobile au fost în centrul atenției în peste 1.000 de studii științifice. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și grupurile formate din experți în domeniul sănătății au analizat toate aceste studii științifice. În luna mai 2011, Centrul Internațional de Cercetare a Cancerului (CIRC) a clasificat câmpurile electromagnetice de radiofrecvență ca fiind „posibil cancerigene pentru om”. În luna iunie 2011, reamintind clasamentul CIRC, OMS a conchis următoarele în memorandumul său cu nr. 193 „Câmpurile electromagnetice și sănătatea publică: telefoanele mobile”: „Până în prezent, nu a fost stabilit niciodată faptul că telefonul mobil poate avea un efect dăunător asupra sănătății.” Acest lucru se aplică tuturor telefoanelor mobile și fără fir, GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), DECT și Wifi. În așteptarea rezultatelor altor studii aflate în desfășurare, OMS și grupurile de experți din domeniul sănătății însoțesc această concluzie cu recomandări foarte ușor de aplicat pentru limitarea expunerii la undele radio, precum efectuarea apelurilor folosind un kit hands-free sau în zone în care recepția este de bună calitate.

 

dacă nu există niciun „efect dăunător asupra sănătății”, de ce continuă realizarea studiilor de cercetare?
OMS și grupurile de experți recomandă continuarea studiilor de cercetare privind telefoanele mobile din trei motive. În primul rând, deoarece aceștia sunt de părere că reducerea realizată de 15 ani nu este suficientă. Apoi, deoarece anumite studii au indicat un risc asupra sănătății, însă având o anvergură mai redusă și posibile erori metodologice nu permit stabilirea unei concluzii definitive. Și în ultimul rând, deoarece mecanismele de acționare a undelor electromagnetice asupra ființelor vii necesită aprofundare.

cum pot afla valoarea DAS a dispozitivului mobil?
Producătorii de dispozitive trebuie să menționeze valoarea debitului de absorbție specifică (DAS), care trebuie să fie sub 2 W/kg. Aceste informații se pot consulta în instrucțiuni, pe site-urile producătorilor, precum și pe portalul creat în acest sens de asociația producătorilor de dispozitive mobile.

cum se poate reduce nivelul expunerii la unde în momentul utilizării unui dispozitiv mobil? 
Există mai multe metode, și anume, utilizarea telefonului mobil în zone cu o recepție de bună calitate, utilizarea unui set de „mâini libere” (cu fir sau bluetooth).

 

care este factorul de reducere a expunerii pe care îl oferă setul de „mâini libere”?
Mai multe studii au demonstrat faptul că, în medie, valoarea DAS eficientă a unui set de „mâini libere” este de cel puțin 10 ori mai mică decât cea a unui telefon utilizat fără acesta. 
De asemenea, valoarea unei căști Bluetooth este de 100 de ori mai mică.

în cazul în care se poartă un dispozitiv medical electronic (de tipul stimulatorului cardiac, stimulatoarelor etc.), există anumite precauții ce trebuie respectate în legătură cu dispozitivul mobil?
Autoritățile din domeniul sănătății recomandă purtarea telefonului mobil la o distanță de minimum 15 cm față de dispozitivul medical. De asemenea, se recomandă consultarea în prealabil a instrucțiunilor dispozitivului medical și de a vă adresa medicului specialist.

 

utilizarea telefonului mobil prezintă vreun risc pentru o femeie gravidă?
Limitele de expunere a publicului la echipamentele fără fir au fost stabilite de către Comisia internațională de protecție împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP), organism recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății, din care fac parte oameni de știință și medici. Pe baza tuturor publicațiilor existente, aceștia au luat în considerare efectele nedorite (de exemplu, o creștere a temperaturii corpului cu peste un grad Celsius). Pragul de la care apar primele efecte a fost împărțit la 50 pentru a afla valorile-limită de expunere, un factor de siguranță care ia în considerare posibilele sensibilități particulare ale populației. Cu toate acestea, din motive de siguranță pentru copilul care urmează să se nască, anumite autorități naționale din domeniul sănătății recomandă menținerea la distanță a telefonului mobil față de burtă.

 

copii sunt mai sensibili în ceea ce privește expunerea la undele radio?
Până în prezent, nu s-a demonstrat că ar exista o sensibilitate a copiilor la câmpurile electromagnetice emise de telefoane. Cu toate acestea, există mai multe studii experimentale și în special modelizări ale expunerii, care sunt în curs de desfășurare. Acestea ar trebui să permită verificarea dacă există o specificație pentru copii, în acest domeniu. În așteptarea tuturor rezultatelor acestor studii, anumite autorități din domeniul sănătății recomandă utilizarea moderată a telefonului mobil de copii și adolescenți.

 

există recomandări speciale aferente utilizării dispozitivelor mobile de profesioniști?
Nu. Telefoanele utilizate de profesioniști sunt identice cu cele comercializate pentru publicul larg și au o valoare DAS sub 2 W/kg. Așadar, recomandările de utilizare sunt aceleași ca cele pentru publicul larg.

 

punctele de acces („router”, hotspoturi Wifi publice, femto…) prezintă un risc asupra sănătății?
Având drept scop îmbunătățirea terminalelor mobile în prezent, aceste echipamente nu au o capacitate foarte mare de ordinul a câtorva zeci de miliwați (mW). Conform memorandumului OMS nr. 304 publicat în luna mai a anului 2006: „nu există niciun element științific care să demonstreze și să confirme posibilele efecte negative ale stațiilor de bază și ale rețelelor fără fir asupra sănătății.”
Pe de altă parte, apropierea de un router Femto garantează o recepție perfectă pentru un dispozitiv mobil în interior (în interiorul locuinței). Astfel, controlul capacității dispozitivului mobil își poate îndeplini perfect funcția și în acest caz, acesta funcționează la capacități inferioare față de capacitatea sa maximă. De asemenea, și expunerea cauzată de dispozitivele mobile este redusă.

există recomandări aferente utilizării altor echipamente decât cele ale dispozitivului meu mobil, precum modem 3G, hotspoturi etc.?
În ceea ce privește echipamentele care pot fi utilizate în apropierea corpului, recomandările de utilizare și cerințele în materie de securitate sunt aceleași care se aplică pentru telefoanele mobile. În orice caz, trebuie să consultați instrucțiunile producătorului.