Ghid european pentru punerea în aplicare a directivei privind muncitorii 2013/35/UE – decembrie 2015


Comisia Europeană a publicat un ghid de bune practici pentru punerea în aplicare a directivei 2013/35/UE care stabilește cerințele minime de securitate cu privire la expunerea muncitorilor la riscurile cauzate de câmpurile electromagnetice (CE)

Directiva 2013/35/UE trebuie pusă în aplicare în statele membre ale Uniunii Europene înainte de data limită de transpunere din 1 iulie 2016.

Acest ghid cuprinde două volume, plus un ghid care se adresează în mod special IMM-urilor.

  • Primul volum formulează orientări referitoare la realizarea evaluării riscurilor și la posibilele soluții disponibile în momentul în care angajații trebuie să pună în aplicare noile măsuri de protecție sau de prevenire.

Referință:

Al doilea volum prezintă douăsprezece studii de caz care le prezintă angajaților modul de abordare a evaluărilor și menționează câteva măsuri de prevenire și de protecție care ar trebui reținute și puse în aplicare. Studiile de caz sunt prezentate la locurile de muncă generice, însă acestea s-au stabilit pornind de la situații de lucru reale.

Referință: 

Ghidul pentru IMM-uri le va permite angajaților să efectueze o primă evaluare a riscurilor asociate câmpurilor electromagnetice la locul de muncă. Pe baza rezultatelor de la această evaluare, va fi utilă determinarea dacă este necesară luarea măsurilor suplimentare în temeiul directivei. Această publicație este disponibilă în format electronic în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene (alegeți limba din meniul vertical din partea dreaptă sus a ecranului).

Referință: