MTHR: Nu există dovezi privind efectele telefoniei mobile asupra sănătății – februarie 2014


Programul de cercetare în telecomunicații mobile și sănătate, „Mobile telecommunications and Health Research programme” (MTHR), și-a publicat astăzi raportul final.

Cel mai important program de cercetare din Regatul Unit cu privire la posibilele riscuri pe care le au tehnologiile mobile asupra sănătății, „Mobile telecommunications and Health Research programme” (MTHR), și-a publicat astăzi raportul final. Autorii nu au descoperit niciun indicator al efectelor negative de natură biologică sau sanitară cauzate de expunerea la telefoanele mobile sau la stațiile de bază.

Acest raport rezumă studiile realizate începând de la raportul precedent al MTHR din 2007.
Raportul din 2012 adaugă date științifice noi care indică faptul că expunerea la undele radio la niveluri inferioare limitelor de expunere a publicului aprobate la nivel internațional nu afectează starea de sănătate.
Concluziile raportului corespund cu cele ale revistei de studii din anul 2012 din cadrul AGNIR (Grupului consultativ privind radiațiile neionizante), precum și cu cele mai recente rapoarte și anunțuri ale autorităților sanitare, în special cele din Suedia, Țările de Jos, Franța, Statele Unite ale Americii, Elveția și Țările Nordice.

Domnul profesor David Coggon, președinte al MTHR, a declarat: „Acest program independent s-a încheiat acum, însă cu toate că s-au efectuat cercetări exhaustive, nu am descoperit niciun indicator prin care undele radio produse de telefoanele mobile sau stațiile acestora de bază să prezinte risc pentru sănătate. Cercetările efectuate în cadrul acestui program ne permit astăzi să avem mai multă încredere în securitatea sistemelor moderne de telecomunicații. ”

Raportul din 2012 încheie programul MTHR după 11 ani de cercetări exhaustive. Fiind adăugat la raportul din 2007, acesta oferă un rezumat complet al proiectelor acoperite.
Acest proiect în valoare de 13,6 milioane GBP ( 16,4 milioane EUR) a fost cofinanțat de guvernul britanic și industria rețelelor de telecomunicații.