MTHR: Nie ma dowodów na to, że używanie telefonów komórkowych wpływa na nasze zdrowie – luty 2014


W dniu dzisiejszym opublikowano raport końcowy programu Mobile telecommunications and Health Research programme (MTHR).

W dniu dzisiejszym opublikowano raport końcowy z najważniejszego brytyjskiego programu badań nad ewentualnymi zagrożeniami zdrowotnymi ze strony technologii mobilnych „Mobile telecommunications and Health Research programme” (MTHR). Autorzy nie znaleźli nic wskazującego na szkodliwe skutki biologiczne lub zdrowotne wynikające z ekspozycji na działanie telefonów komórkowych lub stacji bazowych.

Ten raport podsumowuje badania przeprowadzone od czasu poprzedniego raportu MHTR w 2007 roku.
Raport z 2012 roku dodaje do poprzedniego nowe dane naukowe sugerujące, iż ekspozycja ludności na fale radiowe na niższych poziomach i w granicach dopuszczonych w różnych krajach norm, nie jest niebezpieczna dla zdrowia.
Wnioski raportu zbiegają się z konkluzjami AGNIR z badań z 2012 roku, jak również z nowszymi raportami i opiniami władz sanitarnych w szczególności w Szwecji, Holandii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i w krajach nordyckich.

Profesor David Coggon, przewodniczący MTHR, oświadczył: „Ten niezależny program obecnie jest już zakończony i pomimo dokładnych badań nie znaleźliśmy nic wskazującego na zagrożenie dla zdrowia mające związek z falami radiowymi wytwarzanymi przez telefony komórkowe lub ich stacje bazowe. Dzięki badaniom przeprowadzonym w ramach tego programu możemy dziś mieć większą pewność, że nowoczesne systemy telekomunikacyjne są bezpieczne ”.

Raport z 2012 roku stanowi podsumowanie 11 lat wyczerpujących badań prowadzonych w ramach programu MTHR. W połączeniu z raportem z 2007 roku dostarcza on pełnego podsumowania objętych nimi projektów.
Program o wartości 13,6 mln GBP (16,4 mln EUR) został sfinansowany wspólnie przez rząd brytyjski i przemysł telekomunikacyjny.