MTHR: Vplyv mobilných telefónov na zdravie sa nedokázal – február 2014


„Výskumný program pre mobilné telekomunikácie a zdravie“ (MTHR) zverejnil svoju záverečnú správu.

Najvýznamnejší britský výskumný program zameraný na potenciálne zdravotné riziká mobilných technológií Mobile telecommunications and Health Research programme (MTHR) zverejnil svoju záverečnú správu. Autori nezistili žiaden náznak nežiaducich biologických ani zdravotných vplyvov z vystavenia mobilným telefónom či základným staniciam.

Správa rekapituluje štúdie uskutočnené od vydania predošlej správy programu MTHR v roku 2007.
V správe z roku 2012 sa objavujú nové vedecké údaje a zdôraznenie, že vystavenie rádiovému vlneniu na úrovniach, ktoré sú nižšie ako medzinárodne prijaté limity vystavenia verejnosti, nie je zdraviu škodlivé.
Závery správy sa zhodujú so závermi štúdií, ktoré v roku 2012 zhrnula skupina AGNIR, ako aj s najnovšími správami a stanoviskami zdravotníckych úradov, predovšetkým vo Švédsku, v Holandsku, vo Francúzsku, Veľkej Británii, Švajčiarsku a v severských krajinách.

Profesor David Coggon, predseda programu MTHR, vyhlásil: „Tento nezávislý program je odteraz ukončený. Ani napriek vyčerpávajúcim výskumom sme nezistili žiaden náznak zdravotného rizika spôsobeného rádiovým vlnením z mobilných telefónov, ani z ich základných staníc. Vďaka výskumom uskutočneným v rámci tohto programu si dnes môžeme byť omnoho istejší bezpečnosťou moderných telekomunikačných systémov.“

Správou z roku 2012 sa po jedenástich rokoch ukončil vyčerpávajúci výskumný program MTHR. V kombinácii so správou z roku 2007 poskytuje kompletné zhrnutie uskutočnených projektov.
Program stál 13,6 milióna libier (16,4 milióna eur) a bol spolufinancovaný britskou vládou a telekomunikačným priemyslom.