Conform Consiliului olandez pentru sănătate (HCN), autoritate din domeniul sănătății din Țările de Jos, nu există niciun risc de cancer identificat în studiile realizate pe animale în ceea ce privește telefonia mobilă. – septembrie 2014


Autoritatea din domeniul sănătății din Țările de Jos (HCN) își prezintă punctul de vedere referitor la o revistă în ceea ce privește cele mai recente studii efectuate pe animale, undele radio și riscul de apariție a cancerului.

Comisia de experți a HCN precizează faptul că  „pe baza rezultatelor studiilor efectuate pe animale, prezentate în această revistă, este foarte puțin probabil ca expunerea continuă sau repetată la CEM-RF pe termen lung să declanșeze sau să contribuie în continuare la efectele privind apariția cancerului. Comisia consideră că deocamdată nu este utilă propunerea altor studii privind carcinogeneza și RF asupra animalelor. În prezent, există un studiu de mare anvergură privind carcinogeneza în curs de desfășurare în Statele Unite ale Americii efectuat pe animale, fiind bine conceput. Înainte de a recomanda noi studii de cercetare, trebuie să așteptăm rezultatele acestui studiu. Acest studiu este prevăzut pentru anul 2016.”

Comisia va include rezultatele din celelalte două rapoarte precedente într-un al treilea raport și va studia clasificarea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență prin intermediul Centrului internațional de cercetare a cancerului.
Prezentarea acestui raport este preconizată la începutul anului viitor.