Holenderska Rada Zdrowia (HCN) podała, że jak wynika z przeprowadzonych na zwierzętach badań, telefony komórkowe nie powodują zagrożenia rakiem. – Wrzesień 2014 r.


Holenderska Rada Zdrowia (HCN) wydała opinię o wynikach ostatnich przeprowadzonych na zwierzętach badań na temat fal radiowych i zagrożenia rakiem.

Komitet ekspertów HCN stwierdził, że „wyniki badań pokazują, iż jest mało prawdopodobnie, że ciągłelub powtarzające się narażenie na EMF-RF może w dłuższej perspektywie czasu wywołać lub wpłynąć na rozwój raka. Komitet uważa, że jak na razie, nie ma potrzeby planować innych badań na zwierzętach na temat wpływu częstotliwości radiowych (RF) i powstawania nowotworów. W Stanach Zjednoczonych, prowadzi się obecnie na szeroką skalę badania na ten temat. Przed zleceniem kolejnych raportów, należy poczekać na wyniki przewidywane na 2016 r.”.

W trzecim raporcie, planowanym na początek przyszłego roku, Komitet połączy wyniki dwóch pierwszych raportów i zbada klasyfikację elektromagnetycznych pól częstotliwości radiowych dokonaną przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer – IARC).