poziția Orange


Date fiind întrebările legate de potențialele efecte ale undelor radio emise de telefonia mobilă și de noile tehnologii de comunicare, Orange implementează o politică structurată în jurul a cinci principii de bază:
  • comunicare transparentă spre diferitele părți interesate privind undele radio și tehnologiile de comunicare prin instrumente de informare și dialog adaptate
  • contribuire la efortul de cercetare în domeniul comunicațiilor fără fir
  • asigurarea respectării reglementărilor locale (dacă este cazul) și a recomandărilor internaționale ale ICNIRP privind valorile limită de expunere
  • promovarea bunelor practici în privința telefonului mobil, emise de guvern și de autoritățile competente relevante privind expunerea la undele radio
  • implementarea unei politici a Grupului privind undele radio la locul de muncă

Implementarea acestei politici se bazează pe o rețea de puncte de contact pentru undele radio în cadrul Grupului și a filialelor acestuia.