Rozmowa z Azeddine Gati – Orange


Azeddine Gati, inżynier w Orange, kierownik departamentu odpowiedzialnego za zieloną innowację w sieciach, mówi nam o testach przeprowadzanych w ramach wdrażania technologii 5G przez Orange.

Tłumaczy, jak technologia jest wdrażana i w jaki sposób przeprowadzane są testy, w celu zapewnienia optymalnej jakości usług przy jednoczesnym ograniczeniu ekspozycji ludności na działanie pól elektromagnetycznych.