Non classé


  1. Projekt ustawy „dotyczącej umiaru, przejrzystości, odpowiedniego informowania oraz porozumienia w zakresie ekspozycji na fale elektromagnetyczne” wniesiony przez posłankę Laurence Abeille oraz jej współpracowników został ostatecznie przegłosowany w drugim czytaniu we francuskim Zgromadzeniu […]