najlepsze praktyki


Niektóre instytucje ds. zdrowia, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia oraz wiele instystucji publicznych doradzają jak ograniczać ekspozycję na fale radiowe i promują sposoby bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych

wskazówki dotyczące ograniczenia ekspozycji na fale radiowe:

1 – Korzystaj ze słuchawek (lub zestawu głośnomówiącego) w czasie rozmów. Pomaga to ograniczyć ekspozycję głowy na fale radiowe. Korzystając ze słuchawek należy jednak pozostawać czujnym na to, co dzieje się wokół nas (przejścia dla pieszych, potencjalne niebezpieczne miejsca itd.).

2 – Korzystaj z telefonu komórkowego przy dobrym zasięgu. Telefon automatycznie dostosowuje moc wysyłanego sygnału w zależności od mocy sygnału odbieranego od operatora sieci (w praktyce od odległości najbliższej stacji bazowej). Zasięg jest odpowiedni, gdy na ekranie widnieje 4-5 kresek. Jednak w niektórych sytuacjach, np. będąc na parkingu podziemnym, w windzie, samochodzie, pociągu lub miejscu położonym daleko od stacji bazowej, z uwagi na znacznie słabszy zasięg, telefon będzie nadawał sygnał o większej mocy.
Co więcej, korzystanie z telefonu komórkowego na obszarze o odpowiednim zasięgu może znacząco wydłużyć czas pracy baterii.

3 – Wykorzystuj funkcję SMS oraz Internet w swoim telefonie komórkowym. Korzystając z tych funkcji patrzysz na ekran. Telefon znajduje się z dala od tułowia i głowy, co ogranicza jednocześnie ekspozycję na fale radiowe.

4 – Niezależnie od tego, czy korzystasz z zestawu słuchawkowego trzymaj telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne z dala od brzucha kobiety w ciąży, a w przypadku dzieci i młodzieży, z dala od podbrzusza.

5 – Zaleca się, aby rodzice przed podarowaniem dziecku telefonu komórkowego zachęcali do wykorzystywania go z umiarem oraz przekazywali powyższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania urządzenia.

środki bezpieczeństwa dla użytkowników i innych osób:

6 – Nie korzystaj z telefonu podczas prowadzenia pojazdu, nawet jeśli posiadasz zestaw głośnomówiący. Używanie telefonu podczas prowadzenia pojazdu jest niebezpieczne, ponieważ w trakcie rozmowy lub innej formy korzystania z telefonu (SMS, Internet itd.) kierowca może rozproszyć swoją uwagę i spowodować wypadek).

7 – Zachowaj odległość przynajmniej 15 cm pomiędzy telefonem komórkowym lub innym urządzeniem mobilnym a wszelkimi implantami elektronicznymi (rozrusznikiem serca, pompą insulinową, neurostymulatorem itd.). Korzystaj z urządzenia po przeciwnej stronie od miejsca wszczepienia implantu, aby uniknąć możliwych zakłóceń. Zapoznaj się z instrukcją stosowanego wyrobu medycznego i skonsultuj się z lekarzem.

8 – Przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa oraz ograniczeń w stosowaniu telefonu komórkowego w określonych miejscach oraz sytuacjach (samolot, szpital, stacja benzynowa itd.).

9 – Nie słuchaj muzyki z telefonu komórkowego lub tabletu przy maksymalnej głośności przez dłuższy czas. Długie słuchanie muzyki przy maksymalnej głośności za pośrednictwem odtwarzacza może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. W każdym przypadku należy słuchać muzyki na umiarkowanym poziomie głośności.

10 – Kupuj telefony komórkowe wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych sieci sprzedaży dzięki czemu zagwarantowana będzie możliwość identyfikacji urządzenia oraz zgodność z międzynarodowymi zaleceniami. Istotne jest, aby zapoznać się z informacjami na temat urządzenia i jego użytkowania oraz środkami ostrożności dołączonymi w instrukcji przez producenta.