Rozmowa z Anne Perrin, doktorem w dziedzinie biologii


Anne Perrin jest doktorem w dziedzinie biologii, konsultantem i specjalistą ds. zagrożenia elektromagnetycznego.

Mówi o wpływie fal radiowych na zdrowie człowieka oraz przeprowadzonych w tej dziedzinie badaniach naukowych. Tłumaczy również przepisy dotyczące granicznych wartości ekspozycji.