Rozhovor s Anne Perrin, doktorkou biológie


Anne Perrin je doktorkou biológie, konzultantkou, špecialistkou na riziká spojené s elektromagnetickým vlnením.

Povie nám o vplyve rádiových vĺn na zdravie a vedeckých štúdiách vykonaných na túto tému. Vysvetlí nám aj nariadenia týkajúce sa limitných hodnôt vystavenia.