5G și sănătatea


5G este un risc pentru sănătate?
5G utilizează benzi de frecvență cunoscute pentru care autoritățile din domeniul sănătății au emis avize.
Recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) stabilesc limite de expunere de la 0 la 300 GHz. OMS a concluzionat că expunerea legată de rețelele fără fir și de utilizările acestora nu provoacă efecte adverse cunoscute asupra sănătății populației dacă expunerea este sub limitele recomandate.
Sub pragurile definite de OMS, agentiile de sănătate internaţionale şi naţionale sunt aliniate la siguranţa frecvenţelor radio folosite în telefonie.

În Europa, Comitetul pentru riscuri emergente și noi (SCHEER) a emis un aviz în februarie 2015:

„Conform rezultatelor cercetării ştiinţifice actuale, nu se stabilesc efecte adverse asupra sănătatii dacă expunerea rămâne sub nivelurile stabilite de standardele în vigoare,

ICNIRP (Comisia internaţională pentru protecţia împotriva radiaţiilor neionizante) și-a actualizat recomandările în data de 11 martie 2020 ținând cont de 5G și a confirmat valorile limită pentru lucrători și publicul larg pentru frecvențele exploatate în prezent de operatori.

Source : ICNIRP RF EMF  Guidelines 2020

Care sunt pragurile legislative pentru expunerea publică la undele radio emise de antenele 5G?
Pragurile în vigoare în multe țări europene pentru expunerea publicului la undele radio emise de telefonia mobilă, dintre care 5G face parte, sunt pragurile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Acestea se aplică tuturor dispozitivelor și serviciilor care emit unde radio.

  • Pentru 5G, pragul este de 39 V/m la 700 MHz și 61 V/m la 3.5 GHz și 26GHz

 

Pentru telefoanele mobile 5G, limitele de reglementare sunt aceleași ca pentru 2G, 3G, 4G: DAS mai mic de 2 W/kg.
Pragurile rămân neschimbate în urma publicării recomandărilor ICNIRP

Cum sunt controlate aceste praguri?
Standardele globale pentru metodologia de măsurare a expunerii 5G au fost publicate de IEC (Comisia Electrotehnică Internațională) Acestea se referă și sunt preluate de diferitele țări afectate de 5G.

ICNIRP (Comisia internaţională pentru protecţia împotriva radiaţiilor neionizante)
definește pragurile limită,OMS (Organizația Mondială a sănătății) lucrează la recomandarea acestor valori-limită. În Europa, acestea au fost recomandate din iulie 1999 pentru publicul larg și a fost publicată o directivă pentru lucrători, în Franța acestea sunt recunoscute de legislație prin decretul din 3 mai 2002.
Aceste praguri limită sunt verificate în mod regulat din punct de vedere științific de către autoritățile din domeniul sănătății, cum ar fi SHEER (Comitetul științific al Uniunii Europene privind riscurile emergente asupra sănătății) sau ANSES (fr).

Organismele de standardizare:

  • CEI (Comisia Electrotehnică Internațională),  
  • ITU (Uniunea Internațională pentru Telecomunicații)
  • CENELEC (Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnica)

definesc metodele de măsurare.

Monitorizarea expunerii la undele radio se efectuează la nivel național în ceea ce privește antenele. În Franța, acest lucru este realizat de ANFR (Agenția națională a frecvențelor)care este responsabilă de acestea.

Pentru dispozitivele mobile, furnizorii măsoară rata de absorbție specifică (SAR) care trebuie afișată în manualul de utilizare, în timp ce unele țări, cum ar fi Franța, prin ANFR, efectuează verificări la întâmplare ale SAR în magazine.

OMS-IARC a clasificat RF (radiofrecvență) ca posibil agent cancerigen uman. Ce părere aveți despre 5G?
OMS IARC a clasificat frecvențele radio, inclusiv 5G, ca posibil agent cancerigen pentru om, care este o categorie în care riscul cancerigen nu este nici demonstrat, nici complet exclus. Această categorie include multe alte substanțe, inclusiv, de exemplu, castraveții tip cornișon sau aloe vera… Prin urmare, trebuie să avem o viziune de ansamblu asupra acestei clasificări.

Singurele precauții recomandate de autoritățile din domeniul sănătății se referă la utilizarea intensivă a telefoanelor mobile la ureche, indiferent de tehnologia utilizată (2G, 3G, 4G, 5G).

O rețea de telefonie mobilă bună, cu o înaltă calitate a conexiunii precum și optimizarea telefoanelor mobile pentru cele mai mici radiații posibile fac parte din aceasta.

Orange a publicat pe site precauțiile de utilizare online, pe siteul.

Unii oameni de știință solicită un moratoriu privind 5G, este acest lucru necesar?
De atunci, anunțarea dezvoltării 5G, se fac auzite voci care denunță incertitudinile legate de impactul 5G asupra sănătății. Argumentele lor se referă la cancer, condiții neurologice, reproducere, electrosensibilitate, bunăstare… Acestea nu sunt noi și au fost deja prezentate în timpul desfășurării de tehnologii 2G, 3G, 4G începând cu anii 1990. Toate aceste argumente au fost luate în considerare într-un număr foarte mare de studii și respinse de majoritatea autorităților naționale și internaționale din domeniul sănătății.

Undele milimetrice 5G (26 GHz) prezintă un risc pentru sănătate?
Frecvențele de bandă de 26-28 GHz care vor fi utilizate pentru 5G fac parte din undele milimetrice. Acestea permit un debit mai bun și un timp de latență mai redus.
În prezent, în Europa, aceste frecvențe nu sunt alocate și, prin urmare, nu sunt utilizate în scopuri comerciale.
Această bandă de frecvențe este deja luată în considerare în rapoartele și recomandările de sănătate și în regulamentele privind radiocomunicațiile din Europa și Franța.
Pragul de expunere care nu trebuie depășit este de 61V/m. Sub acest prag, autoritățile sanitare internaționale și naționale consideră că nu există niciun risc pentru sănătate.
Această bandă de frecvență nu este nouă și este deja utilizată de alte servicii care pot fi vizualizate pe frescele de frecvență ANFR.

Baza de date a OMS enumeră peste 350 de studii privind aceste benzi de frecvență. Pentru viitoarele frecvențe 5G, s-au realizat foarte multe cercetări cu privire la alte aplicații care utilizează aceste frecvențe, care le utilizează de câteva decenii la niveluri de putere mult superioare celor ale telecomunicațiilor mobile. Nu a existat niciun indiciu al unui impact asupra sănătății ca urmare a expunerii la intensitățile comunicațiilor mobile.

Cu toate acestea, ar trebui remarcat faptul că unele autorități din domeniul sănătății, inclusiv ANSES din Franța și BFS din Germania, recomandă continuarea cercetării în această gamă de frecvențe, în special pentru industria telecomunicațiilor

Antenele mici 5G (26Gz) prezintă un risc pentru sănătate?
Aceste antene mici nu prezintă un risc pentru sănătate deoarece expunerea pe care o generează este sub pragul actual (61V/m). Acestea au puteri comparabile cu cele ale punctelor de acces WiFi (câteva mw). Nu există nicio precauție specială de luat.
Pentru moment, acestea sunt foarte puțin implementate deoarece benzile de 26 GHz nu au fost alocate în Europa.
8. 5G va utiliza antene active cu fascicule variabile (sau antene adaptive). Despre ce este vorba? Sunt deja utilizate? Efectele lor asupra sănătății și mediului sunt controlate?
Toate antenele de telefonie mobilă trebuie să respecte reglementările în vigoare în ceea ce privește expunerea la unde. Același lucru este valabil și pentru noua generație de antene numite „antene adaptive” sau „antene active cu rază variabilă”.
Acestea sunt capabile să direcționeze puterea radiată efectivă într-un mod direcționat către utilizatori și cerere. Acest lucru prezintă două avantaje: pe de o parte, eliminarea undelor inutile din jurul utilizatorilor; pe de altă parte, o utilizare mai eficientă a energiei, axată mai bine pe elementele esențiale ale utilizării.

Antenele pot sonda telefonul mobil pentru a determina direcția optimă de a servi clientului. Rețeaua nu „cunoaște” poziția telefonului în niciun moment, dar știe în ce direcție să o contacteze. Prin urmare, 5G va fi mai precisă și mai puțin difuză.
În Franța, ajustările și dezvoltarea acestei noi tehnici sunt efectuate în cadrul testelor efectuate în orașe de către operatori, sub supravegherea ANFR (Agenția Națională a Frecvențelor). Pentru a respecta principiul precauției, antenele sunt instalate cu un factor de siguranță sporit asupra expunerii. Ca toate antenele de telefonie mobilă, această nouă generație de antene active respectă, desigur, reglementările în ceea ce privește expunerea la unde.