Czerwiec 2018 r. – Prezentacja ICNIRP na konferencji BEM w 2018 r


Na konferencji BioEM2018 w Słowenii, która odbyła się 26 czerwca, ICNIRP (Międzynarodowa komisja ds. ochrony przed promieniowaniem niejonizującym) przedstawiła propozycje zmian wytycznych dotyczących narażenia ludzi na fale radiowe. Wytyczne te będą wkrótce poddane publicznej dyskusji. Formalny proces konsultacji rozpocznie się 10 lipca i potrwa trzy miesiące.

Aktualne wytyczne ICNIRP (Międzynarodowej komisji ds. ochrony przed promieniowaniem niejonizującym) odnoszące się do częstotliwości radiowych (100 kHz – 300 GHz) zostały opublikowane w 1998 r.
Wytyczne te stanowią podstawę zaleceń WHO i ITU i zostały przyjęte przez władze międzynarodowe oraz znaczną większość organów krajowych w Europie, w tym przez Francję.
Biorąc pod uwagę, że od czasu opublikowania zaleceń z 1998 r. przeprowadzono wiele istotnych badań dotyczących częstotliwości radiowych, ICNIRP postanowiła uaktualnić swoje wytyczne, aby uwzględnić wszystkie nowe wyniki badań.
Na konferencji BioEM2018 w Słowenii, która odbyła się 26 czerwca, ICNIRP przedstawiła propozycję zmian wytycznych dotyczących narażenia ludzi na fale radiowe. Wytyczne te będą wkrótce poddane publicznej dyskusji. Formalny proces konsultacji rozpocznie się 10 lipca i potrwa trzy miesiące.

Komisja ICNIRP dokonała przeglądu literatury naukowej w celu ustalenia progu wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie, które uważa się, że mogą być szkodliwe dla ludzi  i są uzasadnione naukowo. ICNIRP stwierdziła, że „nie ma żadnych dowodów na to, że fale radiowe powodują choroby takie jak rak” oraz, że „brak dowodów na to, że fale radiowe mogą wpływać na zdrowie ludzi inaczej niż to wynika ze znanych mechanizmów i interakcji.
Propozycja ICNIRP w zakresie limitów narażenia na fale radiowe zostanie szczegółowo przedstawiona w tekście poddanym publicznej konsultacji, niemniej, jeśli chodzi o telefonię komórkową, można ją podsumować w następujący sposób:

  • poziomy  SAR dla częstotliwości pomiędzy 400 MHz i 6 GHz pozostają niezmienione w aspekcie narażenia całego organizmu, ale zaproponowany czas uśrednienia zostanie wydłużony do 30 minut zamiast obecnych 6 minut;
  • poziomy lokalnego SAR (głowa, tułów) pozostają bez zmian łącznie z czasem uśrednienia 6 minut
  • zdefiniowano nowe poziomy odniesienia (referencyjne) dla narażenia miejscowego, które są szczególnie istotne w przypadku urządzeń pracujących powyżej 6 GHz.
  • zdefiniowano nowe limity dla pól impulsowych

W przypadku urządzeń mobilnych (telefonów komórkowych, tabletów, IoT, itp.) pracujących w pobliżu ciała człowieka, limity współczynnika SAR (swoistego tempa pochłaniania energii) pozostają niezmienione.