monografia IARC vol. 102 na temat częstotliwości radiowych – kwiecień 2013 r.


IARC, agenda WHO, opublikowała w Internecie monografię na temat częstotliwości radiowych.

Wyczerpująca praca, licząca blisko 500 stron, podsumowuje wpływ częstotliwości radiowych na zdrowie: dozymetria, mechanizmy oddziaływania termicznego i nietermicznego, biologia i epidemiologia.

W przypadku dozymetrii nie zaleca się zmian wartości granicznych narażenia na oddziaływanie fal radiowych.
Jeśli chodzi o mechanizmy oddziaływania, znalezienie mechanizmu nietermicznego okazało się niemożliwe.
Badania epidemiologiczne, które wymagają potwierdzenia (możliwość błędów metodologicznych), wydają się wykazywać, że może istnieć bardzo niewielki wzrost zagrożenia glejakiem i nerwiakiem w przypadku osób, które od ponad 10 lat bardzo intensywnie korzystają z telefonów komórkowych.
Dlatego też klasyfikacja zastosowana przez IARC w maju 2011 r. w odniesieniu do częstotliwości radiowych to 2B, czyli „możliwie rakotwórcze”.