Narażenie na oddziaływanie stacji bazowych w 7 krajach afrykańskich – wrzesień 2013 r.


Autorzy przeanalizowali około 260 tys. punktów pomiarowych na podstawie ankiet dotyczących częstotliwości radiowych (RF) w terenie, w pobliżu radiowych stacji bazowych w siedmiu krajach afrykańskich, w latach 2001-2003 i 2006-2012. Dane uzyskano z ankiet zamieszczonych w publikacjach ogólnodostępnych (Ghana i Nigeria), w publikacjach rządowych (Wybrzeże Kości Słoniowej, Mauretania i Zambia) oraz z ankiet przeprowadzonych przez EMSS Consulting (Botswana i RPA).

Joyner wraz z kolegami porównali pomiary w RPA z wartościami granicznymi ICNIRP i stwierdzili, że środkowe wartości pól częstotliwości radiowych (RF) na poziomie gruntu były niższe o 11 800-105 100 razy od wartości granicznych ustalonych dla ogółu ludności. Autorzy konkludują: „Poziomy sygnału RF mierzone wokół stacji bazowych telefonii komórkowej w krajach afrykańskich są na ogół tysiące razy niższe od międzynarodowych zaleceń w dziedzinie narażenia człowieka na oddziaływanie RF i są podobne do wartości odnotowanych w krajach obu Ameryk, Europy i Azji. Międzynarodowe instytucje zdrowia publicznego są zgodne, że tak słaby sygnał nie ma skutków szkodliwych dla zdrowia”.