Nowe zalecenia ICNIRP


Wiadomości ze świata: 11 marca 2020 r.

Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) opublikowała swoje nowe zalecenia w czasopiśmie „Health Physics” które ukazało się 9 marca w Stanach Zjednoczonych.
Wytyczne nie podważają podstaw norm ustalonych w 1998 r. W 1998 r. instytucja opublikowała wytyczne w sprawie ekspozycji na pola elektromagnetyczne (EMF) dla zakresu częstotliwości od 0 do 300 GHz. Zalecenia te są podstawą rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (UIT). Zostały w przeważającej mierze przyjęte przez organy krajowe i międzynarodowe. W ramach swojej bieżącej działalności ICNIRP podjęła się ponownej oceny wartości granicznych ekspozycji na częstotliwości radiowe (RF) od 100 kHz do 300 GHz.