Organizacja UFC – Que Choisir na temat negatywnego wpływu fal sieci telefonii komórkowej i Wi-Fi – styczeń 2015


Francuska organizacja konsumencka UFC – Que Choisir (najstarsza tego typu organizacja w Europie Zachodniej) rozpatruje argumenty agencji głoszących negatywny wpływ fal sieci telefonii komórkowej i Wi-Fi.

W wyczerpującym dokumencie opublikowanym w Internecie w grudniu, organizacja UFC – Que Choisir analizuje argumenty różnych agencji dotyczące negatywnego wpływu fal sieci telefonii komórkowej i Wi-Fi i odpowiada na nie punkt po punkcie.
Organizacja UFC – Que Choisir, działając na rzecz konsumentów, rozjaśnia nieco toczącą się od wielu lat dyskusję między stowarzyszeniami ekologicznymi, władzami publicznymi i przedsiębiorcami.

„Strony internetowe ruchów na rzecz ochrony osób z nadwrażliwością elektromagnetyczną zawierają wiele błędnych lub źle interpretowanych informacji o urządzeniach, które są przecież przyjazne i proste”.

„Podczas gdy wiele raportów przygotowywanych przez naukowców potwierdza nieszkodliwość fal sieci telefonii komórkowej i Wi-Fi, organizacje te podsycają nastrój paniki. Może to skłonić władze do przyjęcia rozwiązań, które będą nie tylko bardzo kosztowne, ale przede wszystkim niepotrzebne”.