Raport holenderskiego urzędu ochrony zdrowia w sprawie najnowszych badań epidemiologicznych – czerwiec 2013 r.


Raport grupy ekspertów holenderskiego urzędu ochrony zdrowia „Telefony komórkowe a rak: część 1 – epidemiologia nowotworów głowy”.

Po analizie najnowszych opublikowanych na ten temat danych epidemiologicznych (badanie kliniczno-kontrolne [INTERPHONE i Hardell] i duńskie badanie kohortowe), autorzy konkludują: „Nie istnieje żaden jasny i spójny dowód na zwiększone zagrożenie nowotworami mózgu oraz innych obszarów głowy, spowodowane używaniem telefonu komórkowego, aż do około 13 lat korzystania z telefonu; nie można jednak również wykluczyć tego zagrożenia. Nie jest możliwe wyciągnięcie wniosków na temat korzystania z telefonu komórkowego w długim okresie.”