Stanowisko pięciu krajów nordyckich w kwestii ekspozycji na nowe technologie telekomunikacyjne – styczeń 2014


„Nie ma konieczności obniżania limitów ekspozycji” (Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia i Islandia).

Według władz sanitarnych z tych krajów dostępne dane naukowe nie wskazują na jakiekolwiek skutki szkodliwe dla zdrowia związane z ekspozycją na telefony komórkowe, stacje bazowe i sieci bezprzewodowe.

„Globalnie rzecz ujmując, dane opublikowane na dzień dzisiejszy w literaturze naukowej, dotyczące ekspozycji na pola elektromagnetyczne fal radiowych w granicach wytycznych i wartości przyjętych w krajach nordyckich, nie wykazują skutków szkodliwych dla zdrowia. Jednakże prowadzi się jeszcze wiele badań epidemiologicznych na temat długotrwałej ekspozycji na promieniowanie radiofalowe (RF) telefonów komórkowych, zwłaszcza badań dotyczących dzieci i młodzieży ”.

Ponadto organy te podkreślają: „Biorąc pod uwagę fakt, że ekspozycja ludności, w tym dzieci, na fale radiowe z lokalnych sieci bezprzewodowych oraz stacji bazowych jest na poziomie dużo poniżej ustalonych limitów, nie ma potrzeby dalszego zmniejszania ekspozycji na te źródła fal radiowych ”.