Wnioski z doświadczeń dotyczących narażenia na oddziaływanie fal elektromagnetycznych oraz uzgodnienia zostały przekazane francuskim ministrom – sierpień 2013 r.


Przekazanie ministrom wniosków z doświadczeń oraz uzgodnień Komitetu Operacyjnego (COMOP/COPIC).

COMOP/COPIC (komitet operacyjny) przedstawił ministrom Philippe’owi Martin i Fleur Pellerin wnioski z doświadczeń oraz uzgodnienia po 4 latach prac prowadzonych wspólnie przez przedstawicieli Państwa, samorządów lokalnych, operatorów telefonii komórkowej, stowarzyszeń na rzecz obrony konsumentów i ochrony środowiska, w oparciu o kompetencje naukowe i techniczne na wysokim poziomie (Krajowa Agencja Częstotliwości [Agence nationale des fréquences], Centrum Naukowe i Techniczne Budownictwa [Centre scientifique et technique du bâtiment], Krajowy Instytut Otoczenia Przemysłu i Zagrożeń [Institut national de l’environnement industriel et des risques], eksperci).

Francuska Federacja Przedsiębiorstw Telekomunikacyjnych (Fédération Française des Télécoms) jako uczestnik prac technicznych pragnie przedstawić swoje wyjaśnienia na temat raportu COPIC, dotyczącego narażenia na oddziaływanie fal radiowych.