odpowiedzi na pytania dotyczące fal w domu


czy urządzenia Wi-Fi stwarzają ryzyko dla zdrowia?
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), brytyjskiej Agencji Ochrony Zdrowia (HPA) oraz organizacji Health Canada, biorąc pod uwagę bardzo niskie poziomy ekspozycji oraz najnowsze wyniki badań nie można wskazać jednoznacznie, jakoby sieci bezprzewodowe negatywnie wpływały na zdrowie. Dotyczy to także sieci Wi-Fi.

czy urządzenia Wi-Fi oraz mikrofalówki, które korzystają z tego samego pasma 2,4 GHz, mają podobny wpływ na nasz organizm?
Nie. Częstotliwość 2,4 GHz jest jedną z częstotliwości ISM (Industrial, Scientific, Medical), która jest wykorzystywana przez wiele domowych, medycznych oraz telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych (Wi-Fi, Bluetooth itd.). Urządzenia Wi-Fi emitują sygnały ok. 10 tys. razy słabsze niż mikrofalówka. W związku z tym niemożliwe jest, aby miały one taki sam wpływ na nasz organizm.

czym jest Wi-Fi?
Wi-Fi („wireless fidelity”) to technologia komunikacji radiowej pozwalająca na stworzenie lokalnych szerokopasmowych sieci bezprzewodowych (6-25 Mb/s). Zasięg sieci bezprzewodowej wynosi od 20 do 50 metrów wewnątrz budynków oraz 100 metrów na zewnątrz. Komputery, drukarki, telefony, konsole gier wideo itd. z funkcją Wi-Fi wyposażone są w nadajnik/odbiornik fal radiowych lub radioaparat nadawczo-odbiorczy o bardzo małej mocy na poziomie poniżej 0,1 W. Technologia Wi-Fi jest stosowana głównie w celu uzyskania szybkiego dostępu do Internetu. Urządzenia z funkcją Wi-Fi łączą się bezprzewodowo z routerem lub terminalem umiejscowionym w takich miejscach jak: dworce kolejowe, restauracje, ogrody, lotniska itd.
Obecnie technologia Wi-Fi obejmuje kilka standardów oraz pasm częstotliwości. Sieci Wi-Fi działają w paśmie 2,4 i 5 GHz a w połączeniu z najpopularniejszymi standardami oferują prędkość na poziomie od 11 do 54 Mbit/s.
Pasmo częstotliwości 2,4 GHz jest popularniejsze, ale jednocześnie pasmo 5 GHz staje się coraz częściej wykorzystywane.
Najnowsza generacja urządzeń livebox play Orange korzysta jednocześnie z obu wspomnianych częstotliwości, pozwalając na ich wszechstronne wykorzystanie.

czy urządzenia Wi-Fi stale emitują sygnał?
Nie: urządzenia Wi-Fi regularnie emitują bardzo słabe i krótkotrwałe sygnały podczas odbierania i wysyłania treści. Czas emisji tych sygnałów różni się w zależności od pobieranych treści (np. otwieranie strony internetowej lub oglądanie filmu przesyłanego strumieniowo).

czy instytucje ds. zdrowia wydają zalecenia dotyczące instalacji i wykorzystania sprzętu Wi-Fi?Czy istnieją warunki, które trzeba spełnić w celu użytkowania tego typu urządzeń?
Ze względu na bardzo niską emisją pól elektromagentcznych generowanych  przez urządzenia z funkcją Wi-Fi instytucje odpowiedzialne za ochronę zdrowia nie wydają zaleceń w zakresie ich wykorzystania.

Na poziomie regulacji prawnych wyróżnia się dwie kategorie urządzeń Wi-Fi:

  • Urządzenia, z którymi użytkownik pozostaje w bezpośrednim kontakcie lub znajdują się bardzo  blisko jego ciała, takie jak komputery, telefony i konsole gier wideo, charakteryzujące się współczynnikiem absorpcji swoistej energii (SAR) poniżej 2 W/kg;
  • Punkty dostępowe takie jak domowe routery i ogólnodostępne terminale znajdujące się zazwyczaj z dala od ludzi, dla których limit ekspozycji wynosi 61 V/m. Limit ten, jak również limity dla wszystkich nadajników fal radiowych (odbiorniki radiowe i telewizyjne, telefony komórkowe itd.) zostały ustalone przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) oraz Unię Europejską.

Obowiązujące w Polsce uregulowania prawne ustanawiają dużo bardziej rygorystyczne limity niż określone w przepisach Unii Europejskiej. Dopuszczają one jedną – stałą wartość dla zakresów częstotliwości wszystkich obecnie działających systemów telefonii komórkowej tj. 0,1 W/m2. (ok.7 V/m). Limity te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 30.10.2003 roku, w sprawie poziomu dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192 poz.1883).

czy stacjonarne telefony bezprzewodowe DECT emitują taką samą ilość promieniowania jak telefony komórkowe?
Obecnie technologia Wi-Fi obejmuje kilka standardów oraz pasm częstotliwości. Sieci Wi-Fi działają w paśmie 2,4 i 5 GHz a w połączeniu z najpopularniejszymi standardami oferują prędkość na poziomie od 11 do 54 Mbit/s.
Pasmo częstotliwości 2,4 GHz jest popularniejsze, ale jednocześnie pasmo 5 GHz staje się coraz częściej wykorzystywane.
Najnowsza generacja urządzeń livebox play Orange korzysta jednocześnie z obu wspomnianych częstotliwości, pozwalając na ich bardziej

czy wykorzystanie urządzenia Wi-Fi do stworzenia sieci publicznej pozwalającej na dostęp do Internetu wielu osobom zwiększa ekspozycję użytkowników oraz osób znajdujących się w pobliżu na fale radiowe?
Udostępnianie połączenia internetowego poprzez domowe urządzenia Wi-Fi otrzymane od danego operatora podyktowane jest dwoma względami: linią ADSL o odpowiedniej prędkości oraz skutecznym zarządzaniem otwartą siecią Wi-Fi.
Ekspozycja na działanie fal nie różni się w zależności od tego, czy sieć jest otwarta, czy też zamknięta, w obu przypadkach pozostając na niskim poziomie. W stosunku do innych źródeł fal radiowych takich jak odbiorniki radiowe i telewizyjne, telefony komórkowe lub sieci prywatne poziom emisji fal elektromagnetycznych takiego urządzenia w obrębie kilkunastu centymetrów od niego jest znikomy.