Rozmowa z Mike Wood


Mike Wood, Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej, przedstawia organizację oraz jej rolę w opracowywaniu międzynarodowych norm oceny ekspozycji na pola elektromagnetyczne.

Objaśnia przydatność tych norm i informuje o tym, co zostało określone dla nadejścia technologii 5G.