Rozhovor s Mike Wood, Predseda Medzinárodnej elektrotechnickej komisie


Mike Wood, predseda Medzinárodnej elektrotechnickej komisie, nám predstaví organizáciu a jej úlohu pri vývoji medzinárodných noriem na hodnotenie vystavenia elektromagnetickým poliam.

Vysvetľuje užitočnosť týchto noriem a hovorí nám o tom, čo sa stanovilo pri príchode 5G.