Aplikacja mobilna dotycząca pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej opracowana przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny – grudzień 2014 r


Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny opracował podręcznik na temat pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej w postaci aplikacji mobilnej.

Aplikacja ma na celu zebranie materiałów szkoleniowych oraz przybliżenie wiadomości dotyczących pól elektromagnetycznych różnym odbiorcom, stronom zainteresowanym oraz organom rządowym.

Jest dostępna na smarftony, tablety oraz komputery, a dostęp do niej uzyskać można za pomocą unikalnego adresu URL.* Dzięki aplikacji można zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat pól elektromagnetycznych i ich wpływu na zdrowie człowieka. Dostarcza ona również wiadomości na temat norm oraz międzynarodowych wytycznych, które mają za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom telefonów komórkowych i innych urządzeń bezprzewodowych. Głównym autorytetem jeśli chodzi o wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzkie jest Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Aplikację nazwaną „The EMF guide” zaprezentowano na forum Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w Koczinie w Indiach, w ramach wystawy poświęconej polom elektromagnetycznym, w dn. 15 grudnia 2014 r.

Aplikacja będzie dostępna w sklepach z aplikacjami w 2015 r.