Badanie epidemiologiczne CERENAT – maj 2014


To badanie dostarcza dodatkowych danych na temat korzystania z telefonów komórkowych i nowotworów mózgu.

Bazuje ono na ankietach na temat korzystania z telefonów komórkowych, przeprowadzonych w latach 2004–2006
i nie wykazuje nic nowego w porównaniu z danymi uwzględnionymi przez Międzynarodowe Centrum ds. Nowotworów. Należy jednak wziąć pod uwagę fat, że liczebność badanych była mniejsza.

Badanie jest obarczone ryzykiem tych samych błędów co wszystkie retrospektywne badania epidemiologiczne, szczególnie jeśli chodzi o błędy zapomnienia.

Autorzy podkreślają, że nie wykazuje ono żadnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy falami radiowymi a nowotworami mózgu oraz nie uwzględnia ewolucji technologii i nowych zastosowań (m.in. dane, zestawy słuchawkowe, muzyka, SMS-y).

Więcej na ten temat: