Epidemiologická štúdia CERENAT – máj 2014


Táto štúdia poskytuje ďalšie informácie o používaní mobilných telefónov a nádoroch na mozgu.

Je založená na rozhovoroch uskutočnených v rokoch 2004 až 2006 na tému používania mobilných telefónov.
V porovnaní so štúdiou Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny neprináša nič nové, zrejme pre menší počet výskumníkov.

Môže byť skreslená pre rovnaké príčiny ako všetky spätné epidemiologické štúdie, najmä z dôvodu memorovania.

Ako zdôrazňujú autori, nedokazuje príčinné súvislosti medzi rádiovými frekvenciami a nádormi na mozgu a neberie do úvahy rozvoj technológií ani ich nové použitia (dáta, slúchadlá, hudba, správy SMS atď.).

ďalšie informácie: